Tuyển dụng test

Tuyển dụng test

14:35 - 10/04/2019

Tinh thần đoàn kết
Những thành viên đó đã hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển chung của ADI.

Môi trường Năng động – Chuyên nghiệp – Sáng tạo
Các cán bộ nhân viên ADI luôn có sự chủ động quyết liệt và sáng tạo trong lao động dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo nhạy bén

Fanpage facebook